Συνεχίζετε να εργάζεστε
ενώ έχετε συνταξιοδοτηθεί;

Νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο
για την απασχόληση συνταξιούχων

Συνεχίζετε να εργάζεστε
ενώ έχετε συνταξιοδοτηθεί;

Νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο
για την απασχόληση συνταξιούχων

Αύξηση του ποσού τελικής σύνταξης

Το νέο ασφαλιστικό σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να εργαστείτε, ενώ έχετε συνταξιοδοτηθεί, αυξάνοντας κατακόρυφα το μηνιαίο εισόδημά σας και το ποσόν της τελικής σας σύνταξης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ. 27 Ν. 4670/2020, έχετε ένα επιπλέον κίνητρο για εργασία, αφού από 01.01.2020, μπορείτε να εργάζεστε, λαμβάνοντας το 70% της σύνταξής σας.

Ακόμη και στην περίπτωση, που το ποσό της σύνταξής σας δεν είναι αυτό, που περιμένατε, έχετε την ευκαιρία να το αυξήσετε, αφού η νέα σας απασχόληση θα προσμετρηθεί στα έτη ασφάλισής σας.

Τι ίσχυε μέχρι πρόσφατα:

Ο συνταξιούχος, που είχε επιλέξει να εργάζεται/αυτοαπασχολείται, από τις 13/5/2016 και έπειτα, λάμβανε μειωμένη σύνταξη, κατά ποσοστό 60%, για όσο χρόνο εργαζόταν, βάσει του Ν. 4387/2016.

Τι άλλαξε:

Από 01/01/2020 μειώθηκε το ποσοστό μειωμένης σύνταξης, που λαμβάνουν, όσοι συνεχίζουν να εργάζονται, στο 30%, με βάση το άρθρο 27 Ν. 4670/2020.

Οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους, λόγω γήρατος, όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε αν πλησιάζετε στην συνταξιοδότησή σας:

Μπορείτε να εργάζεστε και να λαμβάνετε το 70% της σύνταξής σας

Όσο περισσότερα έτη εργάζεστε, τόσο αυξάνεται το ποσόν της τελικής σας σύνταξης

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής σας μετά τη συνταξιοδότησή σας

Ήρθε η στιγμή να συνταξιοδοτηθείτε;

Με το νέο ασφαλιστικό έχετε ένα επιπλέον κίνητρο για εργασία, αφού μπορείτε να εργαστείτε για όσο διάστημα εσείς επιθυμείτε, αυξάνοντας το ποσόν της τελικής σας σύνταξης. Δείτε τους κόπους σας να αμείβονται, λαμβάνοντας το 70% της σύνταξής σας και το μηνιαίο μισθό από την εργασία σας.

mlo-1

Φροντίζουμε για εσάς…

  • Υπολογισμός ποσού σύνταξης
  • Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • Έλεγχος νομιμότητας εργασίας.
mlo-1

Φροντίζουμε για εσάς…

  • Υπολογισμός ποσού σύνταξης
  • Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • Έλεγχος νομιμότητας εργασίας.

Βήματα Διαδικασίας

Στάδιο 1

Επικοινωνήστε με την εξειδικευμένη μας ομάδα στο 210-9536664 και ενημερωθείτε αναλυτικά για την υπόθεσή σας

Στάδιο 2

Θα λάβετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέσω e-mail από τον αρμόδιο

Στάδιο 3

Κατεβάστε, συμπληρώστε τα έγγραφα και αποστείλετέ τα ηλεκτρονικά, στο info@militarylawoffice.gr

Στάδιο 4

Προχωρήστε σε κατάθεση του χρηματικού ποσού, για την εκκίνηση της νομικής διαδικασίας

*Θα λάβετε e-mail με αναλυτική περιγραφή των σταδίων, προς επίλυση τυχόν αποριών, οι οποίες μπορεί να σας έχουν δημιουργηθεί, από τον αρμόδιο τής υπόθεσής σας.

Προχωρήστε σε υπολογισμό σύνταξης και δείτε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Το βασικό και κύριο κριτήριο είναι αν, για την ασκούμενη δραστηριότητα, υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, τόσο για την κύρια, όσο και για την επικουρική ασφάλιση αντίστοιχα. Αν η εργασία, η δραστηριότητα ή η αποκτώμενη ιδιότητα συνεπάγονται ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ, τότε η σύνταξη περικόπτεται (ή αναστέλλεται σύμφωνα με την προηγούμενη διάκριση). Η απόκτηση εισοδήματος από πλευράς συνταξιούχου, που δεν συνεπάγεται υποχρέωση ασφάλισής τους, ουδόλως επηρεάζει τη σύνταξή του

Η περικοπή παραμένει η ίδια, ανεξαρτήτως των ωρών ή ημερών απασχόλησης. Με βάση τη νέα εγκύκλιο, δεν υφίσταται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξης βάσει των ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

 

Τέτοια δυνατότητα προβλεπόταν από την αντίστοιχη εγκύκλιο του υπουργείου, που είχε εκδοθεί για τον νόμο Κατρούγκαλου. Στην πράξη, όμως, δεν εφαρμόσθηκε ποτέ, και οι συνταξιούχοι υφίσταντο περικοπή, σα να είχαν πλήρη απασχόληση

Κατά τον χρόνο απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται, ανάλογα με την απασχόληση, οι προβλεπόμενες και για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, ασφαλιστικές εισφορές. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τους συνταξιούχους ΟΓΑ, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Πριν από την ανάληψη υπαγόμενης στον ΕΦΚΑ μισθωτής εργασίας, ή της αυτοαπασχόλησης ή της άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος, ή της υπαγόμενης στον τ. ΟΓΑ δραστηριότητας, ο συνταξιούχος υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση στις αρμόδιες υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Αν δεν το δηλώσει, προβλέπεται πρόστιμο για την περίπτωση αυτή, που ανέρχεται σε 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις

Ναι, αξιοποιείται, είτε υπάρχει περικοπή, είτε αναστολή της σύνταξης. Ο συνταξιούχος όταν διακόψει την απασχόληση, πρέπει να υποβάλει αίτηση, που να το ζητάει. Για την κύρια σύνταξη λαμβάνει αναλογία ανταποδοτικής σύνταξης για τον χρόνο, τις αποδοχές και τις εισφορές, που κατέβαλε, ως απασχολούμενος συνταξιούχος. Για την επικουρική, επίσης, θα λάβει το αντιστοιχούν ποσό. Γίνεται επισήμανση ότι αξιοποιείται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, μόνο ο χρόνος ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση. Ο πριν από τη συνταξιοδότηση χρόνος, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη συνταξιοδότηση, αξιοποιείται αν, συνυπολογιζόμενος με τον μετά τη συνταξιοδότηση χρόνο, οδηγεί σε συμπλήρωση προϋποθέσεων δεύτερης σύνταξης (μόνο ανταποδοτικής). Πάντως, και παρότι κατά την άποψή μας, ο χρόνος μετά τη συνταξιοδότηση, θα έπρεπε να αξιοποιείται με όμοιο για όλους τρόπο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην αξιοποίηση, ανάλογα με το πότε έλαβε χώρα η απασχόληση του συνταξιούχου

Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-9536664, ή μέσω e-mail, αναφέροντας το αίτημά σας, στο info@militarylawoffice.gr και μέσω Messenger. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ραντεβού, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία. Τα γραφεία μας βρίσκονται Συγγρού 262, και Φιλαρέτου 2 στην Καλλιθέα ( είσοδος από Φιλαρέτου 2, 2ος όροφος).

Η επικουρική σας σύνταξη θα ανασταλεί ή περικοπεί, μόνον εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ), για την αναληφθείσα εργασία, ή ιδιότητα ή δραστηριότητα

Όχι. Το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά πρόσωπα, που συνταξιοδοτούνται από 28.2.2020 και μετά.

Όχι. Η μείωση της σύνταξης κατά 30%, εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εάν εργάζεστε με μειωμένο ωράριο ή μειωμένη απασχόληση. Δε θα ισχύσει αναλογική περικοπή στη σύνταξή σας, βάσει των ημερών απασχόλησης ανά μήνα.

Αληθινές ιστορίες

Είμαι 60 ετών και για βιοποριστικούς λόγους πρέπει να συνεχίσω να εργάζομαι. Το Δικηγορικό Γραφείο, μού εξήγησε τη διαδικασία, που θα πρέπει να ακολουθήσω και πλέον λαμβάνω τη σύνταξή μου κατά 70%, ενώ εργάζομαι με μειωμένο ωράριο

Ευαγγελία Α.

Τα παιδιά του Δικηγορικού Γραφείου με εξυπηρέτησαν άψογα, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα έγγραφα και βγάζοντας τη σύνταξη μου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια!

Θανάσης, Κ.

Επικοινώνησα με το γραφείο, προκειμένου να δω πώς μπορώ να ωφεληθώ από το νέο ασφαλιστικό, μιας και θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι, για να λάβω μεγαλύτερο ποσόν σύνταξης. Με βοηθήσατε να καταλάβω τα οφέλη και αποφάσισα ν’ ακολουθήσω τις συμβουλές σας! Σας ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξη.

Μαρία, Μ.

Επικοινωνία