Μήπως μπορείτε ήδη να βγείτε στη σύνταξη και δεν το γνωρίζετε;

Σύμφωνα  με τη νέα  νομοθεσία τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ που εκπλήρωσαν έως το 2012 ή έως το 2015 τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μπορούν τώρα να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

Η εν λόγω νομοθετική εξέλιξη ευνοεί ακόμη περισσότερο  τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με ένσημα ως το 1992 και με 24,5 έτη υπηρεσίας ως και το 2014, καθώς όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον συμπληρώσουν 30,5 έτη υπηρεσίας.

Ειδικότερα : 

Στρατιωτικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31/2/2014

Έτος Έτη θεμελίωσης Συνολικός χρόνος για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας
Έως 2010 24,5 24,5
2011 24,5 26
2012 24,5 27,5
2013 24,5 29
2014 24,5 30,5

Στρατιωτικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά

Έτος Έτη θεμελίωσης Συνολικός χρόνος για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας
2015 (και μετά) 24,5 40
Στρατιωτικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά (σύνταξη με όριο ηλικίας χωρίς 40 χρόνια)
Έτος Έτη θεμελίωσης Ηλικία αποχώρησης (αποστρατεία)
2015 (και μετά) 24,5 60

 

Ωστόσο για τα στελέχη των ΕΔ-ΣΑ τα οποία συμπλήρωσαν τα απαραίτητα έτη ασφάλισης -24,5 έτη- μετά το 2015, ο χρόνος συνταξιοδότησης που απαιτείται επιμηκύνεται στα  40 έτη υπηρεσίας.

Περαιτέρω, όσοι στρατιωτικοί έχουν τρία παιδιά αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας  έως το 2013, ή με τη συμπλήρωση 24,5 ετών υπηρεσίας από το 2014 και εντεύθεν.

Κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη και μοναδική. Ωστόσο αποτελεί δικαίωμά σας να αξιοποιήσετε τις ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας προκειμένου να διεκδικήσετε τώρα το δικαίωμά σας να πάρετε τη σύνταξη σας.

Δεδομένου, ότι το όριο ηλικίας δεν αποτελεί πια προϋπόθεση για τη συνταξιοδότησή σας παρά μόνο τα έτη υπηρεσίας σας, ίσως έχετε ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθείτε.

Ενημερωθείτε τώρα δωρεάν από το Στρατιωτικό Δικηγορικό μας Γραφείο στο 210-9536664, προκειμένου να αποκτήσετε πλήρη εικόνα για όλες τις διαθέσιμες επιλογές σας

Επικοινωνία