Ενημερωθείτε  για τα δικαιώματά σας

Για να κριθεί πως ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του για λόγους υγείας, πρέπει να υπάρχει σχετική και ρητή γνωμοδότηση της ΑΣΥΕ. Σε αυτή την περίπτωση η αποστράτευση διενεργείται αυτεπάγγελτα χωρίς να χρειάζεται το στέλεχος  να υποβάλλει αίτηση αποστρατείας.

 

Οι σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζετε

  • Εάν η ανικανότητα οφείλεται στην υπηρεσία δικαιούται σύνταξη ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας.
  • Εάν η ανικανότητα δεν οφείλεται στην υπηρεσία δικαιούται σύνταξη εφόσον έχει τουλάχιστον 4,5έτη υπηρεσίας.
  • Για ορισμένες ασθένειες που επιφέρουν αναπηρία άνω του 67% απαιτούνται 15έτη υπηρεσίας.
    Ωστόσο στην περίπτωση που αποδειχθεί υπαιτιότητα του στρατιωτικού τότε ακυρώνεται το δικαίωμα σύνταξης.

 

Ο υπολογισμός της σύνταξης

Η σύνταξη που παρέχεται στον στρατιωτικό που αποστρατεύεται για λόγους υγείας αποτελεί το άθροισμα εθνικής και της ανταποδοτικής (αναλογικής) σύνταξης.

Αν ωστόσο η ανικανότητα του στρατιωτικού που οδήγησε στην απομάκρυνσή του από το στράτευμα για λόγους υγείας βαρύνει την υπηρεσία του, τότε η σύνταξη υπολογίζεται με κριτήριο το ποσοστό ανικανότητας ενώ η σύνταξη είναι υποχρεωτικό να αντιστοιχεί σε 35ετη υπηρεσία.
Ειδικότερα :

  • Για ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης (384 €).
  • Για ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης (288 €).
  • Για ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης (192 €).
  • Για ποσοστό αναπηρίας έως και 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης (153,6 €).

 

Πότε θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα ;

Σε περιπτώσεις αποστρατείας για λόγους υγείας, ως ημερομηνία θεμελίωσης σύνταξης θεωρείται η ημερομηνία διαγραφής.

Σε ότι αφορά στο επίδομα ανικανότητας. Αυτό υπολογίζεται στην βάση του άρθρου 54 του ΚΠΣΣ και ποικίλει ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας που αφορά σε κάθε ειδική περίπτωση.

Αν λοιπόν βρεθήκατε στην δυσάρεστη θέση να αποστρατευθείτε για λόγους υγείας και τελικά δεν λάβατε4 την σύνταξη που δικαιωματικά έπρεπε να πάρετε έχετε κάθε έννομο δικαίωμα να διεκδικήσετε τα ποσά που αντισυνταγματικά σας παρακρατήθηκαν.

Αν περνάτε τώρα τον γολγοθά ενός προβλήματος υγείας που και αναμένετε την απόφαση για την συνταξιοδότησή σας, ενημερωθείτε πλήρως για τα δικαιώματα σας και τις επιλογές σας.

Αν στις παραπάνω περιπτώσεις αναγνωρίσατε το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε τώρα με το Στρατιωτικό Δικηγορικό μας Γραφείο στο 210-9536664 που επί 25 συναπτά έτη βρίσκεται δίπλα στους στρατιωτικούς και τους βοηθάει σε κάθε του πρόβλημα.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας και ο υψηλός βαθμός τεχνογνωσίας μας αποτελούν την δική σας εξασφάλιση.

Επικοινωνία