Δικαιωνόμαστε μαζί σας

Κάθε προαγωγή και ιεραρχική μεταβολή στο σώμα είναι σημαντικό να συμβάλλει στην δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού στρατεύματος. Επιπλέον, κάθε αλλαγή που ορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει μια προαγωγή θα πρέπει να αφορά όλους τους στρατιωτικούς. Τι συνέβη όμως στους Αξιωματικούς και ποια ήταν η καθοριστική συμβολή του Γραφείου μας;

Τι ίσχυε σχετικά για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ;

Σύμφωνα με τον παλαιότερο νόμο (Ν.2439/1996, Ν.3883/2010) στον συνολικό χρόνο Υπηρεσίας Αξιωματικού συνυπολογιζόταν και ο χρόνος πέραν των 13 ετών από την ονομασία τους ως μόνιμοι Υπαξιωματικοί ανεξάρτητα από τον βαθμό. Για να προαχθούν οι Υπαξιωματικοί, λοιπόν, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα στον κατεχόμενο βαθμό.

Η προαγωγή των Αξιωματικών είναι υποχρεωτική:

Ακόμα και αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις με την συμπλήρωση ενός ανώτατου ορίου παραμονής στον βαθμό αυτό ή με την συμπλήρωση ενός συγκεκριμένου συνολικού χρόνου Αξιωματικού.

Λόγω της έλλειψης οργανικών θέσεων και συνωστισμού στην επετηρίδα υπολογιζόταν σαν χρόνος Αξιωματικού και ο χρόνος πέραν των 13 χρόνων που αυτοί ήταν Υπαξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές.

Τι αλλάζει στην προαγωγή Υπαξιωματικών απόφοιτων ΣΜΥΝ ν. 3978/2011;

Για τους Υπαξιωματικούς απόφοιτους της ΣΜΥΝ ο χρόνος υπηρεσίας Αξιωματικού για το πέραν των 13 χρόνων υπολογίζεται πλέον:

  • από την κατάταξη του Αξιωματικού στη ΣΜΥΝ
  • όχι από την ονομασία του σε μόνιμο Κελευστή

Εξόφθαλμη αδικία για Υπαξιωματικούς των άλλων Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Ωστόσο, η αλλαγή δεν ίσχυσε για τους Υπαξιωματικούς των άλλων Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Επρόκειτο για άνιση μεταχείριση μεταξύ των Αξιωματικών και για τον λόγο αυτό το Γραφείο μας προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Μετά από προσφυγή του Γραφείου μας κρίθηκε Αντισυνταγματικός:

  • Ο μη υπολογισμός και για τις υπόλοιπες Σχολές ως χρόνος υπηρεσίας Αξιωματικού ο πέραν των 13 χρόνων από την κατάταξη και όχι από την ονομασία σε μόνιμο Υπαξιωματικό (με την υπ’ αριθμ. 2266/2013 απόφαση)

Με την κοινοποίηση της απόφασης αυτής η Διοίκηση προχώρησε σε προαγωγή του Αξιωματικού που κινήθηκε νομικά. 

Μη δεσμευτική η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου για όλους τους Αξιωματικούς

Οι Αξιωματικοί που δεν προχώρησαν δικαστικά δεν έλαβαν προαγωγή, καθώς η απόφαση δεν ήταν υποχρεωτική για όλους τους Αξιωματικούς. Μόνο αν προσφύγετε, λοιπόν, λαμβάνετε την προαγωγή.

Αλήθεια εσείς έχετε εξασφαλίσει τον συνυπολογισμό και των χρόνων φοίτησης στο χρόνο Αξιωματικού; Έτσι μόνο αναγνωρίζονται τα έτη φοίτησης στη Σχολή με αποτέλεσμα να μπορείτε να προχωρήσετε σε προαγωγή νωρίτερα.

Επικοινωνία