Η κοινοποίηση των μεταθέσεων αποτελεί μια κορυφαία διαδικασία που επηρεάζει καθοριστικά την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Οι ενέργειες για την ακύρωση της μετάθεσης πρέπει να ξεκινήσουν αυστηρά εντός 5 ημερών από την υπογραφή της κοινοποίησής της εκ μέρους σας.

[indeed_popups id=1]
Επικοινωνία