Βρίσκομαι τα τελευταία πέντε χρόνια στο εξωτερικό μαζί με την οικογένεια μου. Φοβόμουν να επιστρέψω στην Ελλάδα λόγω της ανυποταξίας μου. Ήταν ένα μεγάλο άγχος, αλλά καιεμπόδιο αφού δεν μπορούσα ούτε τους γονείς μου να δω. Ενημερώθηκα από το στρατολογικό σας γραφείο για όλες τις επιλογές μου. Τώρα μπορώ να επισκεφτώ τους γονείς μου χωρίς το άγχος της ανυποταξίας.

Επικοινωνία