Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, την ανάγκη του ελληνικού στρατού για ανθρώπινο δυναμικό, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα δικαιώματα των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, αλλά και τη γενικότερη ανάγκη για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, το νεό νομοσχέδιο ψηφίστηκε και θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία.

Με ποιόν τρόπο επηρεάζονται οι ομάδες των στρατιωτών από το νέο νομοσχέδιο και τι αναμένεται να φέρει η επόμενη μέρα για τους ανυπότακτους;

Η νέα νομοθεσία τροποιεί και αλλάζει βασικούς άξονες για τις υποχρεώσεις των ανυπότακτων. Πιο συγκεκριμένα:

Οι διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυποταξία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

  • Έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) και εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν πλήρως / μερικώς τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στον ελληνικό στρατό.
  • Προτίθενται να καταταγούν στις Ε.Δ. προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
  • Έχουν ήδη λάβει απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης τους, χωρίς να προηγηθεί κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ή θα απαλλαγούν από την υποχρέωση στράτευσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
  • Τελούν σε αναβολή κατάταξης ή θα λάβουν αναβολή λόγω προβλημάτων υγείας.
  • Εντάσσονται στην ομάδα αντιρρησίων συνείδησης και έχουν εκπληρώσει πλήρως ή μερικώς την εναλλακτική τους υπηρεσία στο στρατό.
  • Έχουν ήδη υποβάλει ή θα υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις κείμενες διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και θα παρουσιαστούν εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, ως εκ της ανωτέρω υπαγωγής τους.

Το αξιόποινο της ανυποταξίας όσων υπάγονται ή θα υπαχθούν σε μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 εξαλείφεται.

Οι ποινικές συνέπειες αίρονται.

Οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί στο σύνολό τους, διαγράφονται. Εάν μέρος των διοικητικών προστίμων έχει ήδη αποπληρωθεί, διαγράφεται το υπολειπόμενο ποσό. Οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.

Τέλος, η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου γίνεται αυτεπαγγέλτως.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τι κερδίζετε προσωπικά από τις αλλαγές στο νομοσχέδιο μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στην εξειδικευμένη νομική ομάδα του Στρατιωτικού Δικηγορικού Γραφείου. Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο θα διασφαλίσει την άρτια διαχείριση της υπόθεσής σας.

Είναι πιθανό οι περισσότεροι ανυπότακτοι να “τρέξουν” τις υποθέσεις τους κοντά στην καταληκτική ημερομηνία. Θα ήταν συνετό να προχωρήσετε άμεσα στη διευθέτηση του ζητήματος, καθώς υπάρχει πιθανότητα καθυστερήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κίνδυνος να παρέλθει η προθεσμία στις 31 Δεκεμβρίου.

Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών μας. Θα σταθούμε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Στόχος μας είναι η προάσπιση του δικού σας συμφέροντος!

Επικοινωνία