Το γραφείο μας ανταποκρινόμενο στα όλο και περισσότερα αιτήματα των στελεχών για την πληροφόρηση τους σχετικά με τους νόμους που διέπουν τις Ένοπλες Δυνάμεις, παραθέτει παρακάτω ένα πραγματικά μεγάλο έργο, που αναφέρεται στην κωδικοποίηση της στρατιωτικής νομοθεσίας με αναλυτικά ευρετήρια.

Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Εσωτερικών και αποδίδουμε φόρο τιμής στον ιδρυτή του Διαρκή Κώδικα, Δικηγόρο Παντελή Ραπτάρχη (1900-1983).

Το γραφείο μας περιέλαβε σε 10 τόμους την ενδιαφέρουσα τις Ένοπλες Δυνάμεις νομοθεσία, στους οποίους μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να μεταβαίνουν πατώντας πάνω στην αντίστοιχη υπερσύνδεση στον αριθμό του τόμου.

Για τις εύλογες απορίες σας επί των διατάξεων που θα διαβάσετε, αλλά και για γενικότερες οδηγίες ως προ τα ευρετήρια που υπάρχουν και στο τέλος του κάθε τόμου,  επικοινωνήστε χωρίς κανένα δισταγμό με το γραφείο μας, με όλους τους προσφερόμενους τρόπους (τηλ. e-mail, fax, επιστολές, επίσκεψη κλπ) .

ΤΟΜΟΣ 1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                                                                                                                                          3

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ – ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ – ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ                                                                          27

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ                                                                                                                       35

Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ                                                                                                37

Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                                                                                                                   61

Ζ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ – ΕΕΕΕΔ                                                                                                                  63

Η. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ                                                                                                           74.21

Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΤ2                                                             74.31

Ι. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ                                                                                                                                74.401

Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ                                                                                                         74.51

Λ. ΧΗΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                                                                                            74.81

Β. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                                                                                                                                          75

Β. ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ                                                                                                                                111

Γ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΕΔΡΩΝ                                                                                                           113

Δ. ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ                                                                                                                                                  131

Ε. ΑΝΤΙΣΗΚΩΜΑΤΑ (ΕΞΑΓΟΡΑ ΘΗΤΕΙΑΣ)                                                                                                           133

Ζ. ΣΤΡΑΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΩΝ                                                                                           147

Η. ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ                                                                                                                            155

Θ. ΈΦΕΔΡΟΙ                                                                                                                                                           165

Ι. ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ                                                                                                                                    169

Κ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ                                                                                                                           185

Λ. ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ                                                                                                                                    187

Μ. ΆΟΠΛΗ ΘΗΤΕΙΑ – ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ                                                                                              191

Ω. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                                                                                                         193

Γ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΑ

 

Α. ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                                     199

Β. ΌΡΚΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                                    231

Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                                  233

Δ. ΓΑΜΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                                      235

Ε. ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                          239

Ζ. ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ                                                                                                  243

Η. ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ                                           266.21

Θ. ΑΤΟΜΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                266.41

Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ – ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                          266.61

ΙΑ. ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                                   266.71

 

Δ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

 

Α. ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ                                                                                                  267

Β. ΠΤΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ                                                                                                            289

Γ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟΛΗΣ                                                                                                                                             295

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                                                                                                                                          297

Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                                                                                                                                      301

Ζ. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ                                                                                          307

Η. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                                    335

 

ΤΟΜΟΣ 2

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ – ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΆΜΥΝΑ – ΚΥΠΡΟΣ                                                                         349

Β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ (ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ)                                                                                                         373

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                                                       443

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ                                                                                    453

Ε. ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ                                                                                     471

 

Ζ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                                                                                          487

Β. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                             521

Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ                                                                                      547

Δ. ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                                                                                                              601

Ε. ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                                                                                   605

Ζ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                                                                           619

Η. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ                                                        627

Θ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                                                                          635

Ι. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ                                                                                                                                            640.105

 

Η. ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ

 

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΧΥΡΩΣΗΣ                                                                                                                        641

Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΥΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ                                                                                                                          649

Γ. ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ Ν. ΟΧΥΡΑ                                                                                                             661

Δ. ΞΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ                                                                                                     684.21

 

ΤΟΜΟΣ 3

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

 

Θ. ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ

 

Α. ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                                  685

Β. ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                          695

Γ. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                               715

Δ. ΈΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                    731

Ε. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                  735

Ζ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ  ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ – ΚΥΠΡΟΣ                                                                 743

Η. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΝΙΚΑΝΩΝ                                                                                                749

Θ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ                                                           751

Ι. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ                                                                                             756.11

 

Ι. ΑΝΑΠΗΡΟΙ

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                                                                                                                                          757

Β. ΆΔΕΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ                                                      791

Γ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ                                                                                                                                  797

Δ. ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ                                                                                                                           807

Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ                                                                                                       811

Ζ. ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ                                                                                                                                       817

Η. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ                                                                                                                   825

Θ. ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ                                                                                                                 829

 

Κ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

Α. ΝΑΤΟ                                                                                                                                                                                                  831

Β. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΠΑ                                                                                                                           853

Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ , ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ                                                       859

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ                                                                         974.31

Ε. ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ                                                                                                                            974.50

 

 

Λ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Α. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ                                                                                                                                    975

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ                                                                                                                                         995

Γ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                1005

Δ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ                                                 1006.201

Ω. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΝΟΜΟΙ                                                                                                                                             1007

ΤΟΜΟΣ 4

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Μ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

 

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                            1013

Β. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ                                                                                                                               1015

Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                                                                                   1019

Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ                                                                                                                 1021

Ε. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ                                                                                                                             1045

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                                                                    1049

Η. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                                                                 1055

Θ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                1063

Ι. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                                                               1069

Κ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                                                                                               1073

Λ. ΣΩΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ                                                                                                                                         1075

Μ. ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                                                                      1077

Ν. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                                                                                                                                 1079

Ξ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ                                                                                              1085

Ο. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ                                                                                                               1089

Π. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΛ.Π.                                                                                             1093

Ρ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΩΝ                                                                                                   1097

Σ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ                                   1100.11

 

Ν. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

 

Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                 1101

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                             1105

Γ. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                                          1133

Δ. ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ                                                                                                                            1141

Ε. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ                                                                                                                      1147

Ζ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ – ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ                                                                                                                    1149

Η. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                                             1155

Θ. ΑΤΟΜΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                1177

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ                                                                                                                                                                               1181

 

Ξ. ΟΠΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ

Α. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ                                                                                                                              1185

Β. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ                                                              1217

 

 

Ο. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

 

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                             1255

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ                                                                                                                                        1259

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ                                                                                    1263

Δ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ                                                                                                                                    1265

Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ                                                                                                                                                                              1279

Ζ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ                                                                                    1280.101

 

 

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ                                                                                                                                   1281

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ                                                              1291

Γ. ΣΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                                                                                                      1307

Δ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ                                                                                                                                  1309

Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                                                                    1313

 

ΤΟΜΟΣ 5

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Ρ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ                                                                                                                                 1317

ΑΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ                                                                1338.501

Β. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ                                                                                                                                          1339

Γ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ                                                                                                                 1359

Δ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                                                                                                        1423

Ε. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                     1433

Ζ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                          1443

Η. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ                                                   1445

Θ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                                             1451

Ι.  ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ                                                                                                               1455

Κ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ                                                                                           1456.11

Λ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                                                                          1456.30

Ω. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ                                                                                                                                           1457

 

Σ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΡΑΤΟΥ

Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                                                                         1459

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.                                                                                                                         1523

Γ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ                                                                                               1531

 

Ω. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ                                                                                                                                    1549

Β. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ                                                                                                                                1559

Γ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                                                                    1561

Δ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ                                                                                                                                  1562.11

Ω. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΝΟΜΟΙ                                                                                                                                             1563

ΤΟΜΟΣ 6

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

 

Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                         3

Β. ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ                                                                                                                                     9

Γ. ΈΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                          11

Δ. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ                                                                                                                         21

 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Α. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΩΝ                                                                                                                                           23

Β. ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ                                                                                                                              31

Γ. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                                                49

Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ                                                                                                                57

Ε. ΠΛΟΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                                       59

Ζ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ                                                                                                                                                       61

Η. ΠΛΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ                                                                                                                                      67

Θ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Β. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                                                83

Ι. ΑΕΡΟΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ                                                                                                                      85

Κ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΙΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ                                                                                                         87

Λ. ΝΑΥΤΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ                                                                                                                                             89

Μ. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                                    91

Ν. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Β. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                                                 95

Ξ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ                                                                                                                                            113

Ο. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                          117

Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΩΣΗ                                                                                                                          119

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                          131

Β. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                           149

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                     169

Δ. ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                           173

Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                                             175

Ζ. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                                                 195

Η. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                                  201

Θ. ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                                              205

Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Π.Ν.                                                                                                              211

Κ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Β. Ν.                                                                                                                                             215

 

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                         219

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                         223

Γ. ΜΗΤΡΩΑ Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                                                     283

Δ. ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                               287

Ε. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ                                                                                                                    291

Ζ. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                                                         303

Η. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                                                                                                          315

Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                                 317

Ι. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                   323

ΤΟΜΟΣ 7

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

 

Ε. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ν.                                                                                                     327

Β. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ν.                                                                                         381

Γ. ΈΦΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Π.Ν.                                                                                389

Δ. ΦΥΛΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ν.                                                                                        397

Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΙΜΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ν.                                                                                         403

Ζ. ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ν.                                                                                                              405

Η. ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                                                                                          409

Ω. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Π.Ν.                                                                         411

 

Ζ. ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ν.                                                                                                415

Β. ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                          447

Γ. ΦΥΛΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ν.                                                                                   449

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΠΩΝ, ΝΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ                                                                     457

Ε. ΦΥΛΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΩΝ                                                                                                          483

Ω. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ                                                                                         487

 

Η. ΣΧΟΛΕΣ Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β. ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                              489

Β. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ                                                                                                           509

Γ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ                                                                                                            557

Δ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΒΑΣΣΑΝΗ                                                                           561

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΩΝ Π.Ν.                                                                                    563

Ω. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Π.Ν.                                                                                                                  565

 

Θ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Π.Ν.                                                                                                                  567

Β. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ν.                                                                                                                  633

Γ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Π.Ν.                                                                                                    647

 

 

ΤΟΜΟΣ 8

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 

Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                                                                                                                                  3

Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                              15

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                              37

Δ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                                43

Ε. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                                          45

Ζ. ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)                                      55

Η. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                                                                                              75

Θ. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ                                                                                                              87

Ι. ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ                                                                                                                     91

Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ε.Β.Α.                                                                                                          103

Ω. ΔΙΑΦΟΡΑ                                                                                                                                                            104.71

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                    105

Β. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ                                                                                                                                           113

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ                                                                                          121

Δ. ΠΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ                                                                                                                                      37

Ε. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                                             171

Ζ. ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                                        187

Η. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                              205

Θ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ                                                                                                                             221

Ι. ΈΦΕΔΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                                                     223

Κ. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                              233

Λ. ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                                      237

Μ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                            241

Ν. ΈΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Β.Α.                                                                                                    249

Ξ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΗ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                            252.11

 

Γ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Α. ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                                                      253

Β. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ                                                                                                                                                 277

Γ. ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                                     295

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ                                                                                                                      299

Ω. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ                                                                                                                301

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                                   303

Β. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                          337

Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ                                                                                                               347

Δ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                              353

ΤΟΜΟΣ 9

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 

Κ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                                              501

Β. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ                                                                                                                                        527

Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ                                                                                       545

Δ. ΣΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ                                                                       569

Ε. ΥΠΟΘΗΚΗ                                                                                                                                                          572.21

Ζ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΕΡΟΛΕΣΧΕΣ                                                                                                            572.301

 

Λ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ

 

Α. ΠΛΩΪΜΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ                                                                                                                          573

Β. ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ                                                                                                               591

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ                                                                                                                             603

Δ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ                                                                                                                              611

Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                      614.101

 

Μ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ

 

Α. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                                                                                                                                       615

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ                                                             617

Γ. ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ                                                                                                                      637

Δ. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ                                                                                                                     642.11

Ε. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                  642.201

Ζ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ                                                                                                                                    642.301

Η. ΤΕΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ                                                                                                            642.401

 

 

Ν. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Α. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ                                                                                                               643

Β. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ                                                                                                                     645

Γ. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                                                                                      653

Δ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ                                                                                                                                   665

Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                  674.21

Ζ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                                                                                                                            674.35

 

ΤΟΜΟΣ 10

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 

Ξ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ                                                                                                     675

Β. ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ                                                                                                        739

Γ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                                                                                                                                 741

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ                                                                                                    768.21

Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΔΧ                                                                            768.401

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ                                                                                 768.451

 

Ο. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Α. ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ                                                                                                                           769

Β. ΠΤΥΧΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                775

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ                                                                                                                                               857

Δ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ                                                                                                           865

Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ                                                                                                                                          878

 

Π. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

Α. ΠΟΛΥΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ                                                                                      879

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ                                                                                                             921

Επικοινωνία